Skip to main content

Total Anilox Cleaning Concept

Constant volume van de rasterwalsen in een flexo-drukmachine zijn voorwaarde van voorspelbare constante hoge drukkwaliteit. Inrichttijden worden korter doordat de drukker sneller de juiste kleur bereikt en consistentie bij repeat-opdrachten resulteren in flinke kostenbesparing.

Met TACC biedt Pulse op basis van een overeen te komen SLA (Service Level Agreement) systematische LASER CLEANING. In de SLA leggen we in overleg met de klant de frequentie van periodieke Laser Cleaning vast. Onze Flexo-specialisten meten na iedere reiniging het volume van de rasterwalsen. De meetresultaten van iedere rasterwals rapporteren we op een tijdlijn zodat we samen met de klant trends kunnen monitoren. Frequentie van periodieke reiniging stellen we voortdurend bij op basis van trends in de rapportage en “Best Practice” ervaringen van drukresultaten.

Het bijsturen van de frequentie van Laser Cleaning op basis van de rapportage betekent uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. De periodieke Cleaning wordt in overleg ingepland. Laser Cleaning is bovendien veilig voor mens, milieu en de rasterwals zelf.

De gestandaardiseerde processen en het welzijn van mens en milieu volgen de ISO 9001:2008, ISO 14001 & 22000 normen. Alle reinigingsproducten voldoen aan de eisen van REACH en GHS. De innovatieve Laser die voor de Cleaning wordt ingezet heeft de Deutsche Umweltpreis toegewezen gekregen. Alle medewerkers van Pulse zijn in huis opgeleid om het T.A.C.C. op de juiste manier bij U ter plaatse te implementeren. Voor een gesprek en kennismaking wat ons concept voor U kan betekenen neemt U eenvoudig contact op met een van onze specialisten. Wij staan U graag te woord.

Terug naar Hoofdpagina Pulse

Play Video

Bekijk de video

Consistent. Altijd.

Heb je vragen of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen, neem dan contact met ons op