Skip to main content

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Rudico Groep draagt bij aan een circulaire, inclusieve en klimaatneutrale toekomst en wil een voorbeeld zijn voor de omgeving. We nemen als bedrijf zelfbewust onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We vernieuwen waar mogelijk onze processen, stellen impactvolle doelen in gebruik van grondstoffen en stimuleren onze medewerkers deze koers te bewaken.

Rudico Group draagt ook bij aan Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL)

Rudico Groep levert een actieve bijdrage aan het project 2030 van de Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL). Leefbaarheid in de dorpen vergroten en tegelijkertijd verbeteren van het vestigingsklimaat voor de (papier) industrie in de regio is het doel. De dorpen en de industrie delen de ambitie om een concrete stap te zetten in de energietransitie. Met een schoner milieu door innovatie en een verbeterde concurrentiepositie voor bedrijven als resultaat.

Download onze folder Duurzame ontwikkeling Rudico en lees meer.

Heb je vragen of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen, neem dan contact met ons op